Archívum - 2017 - Angyalföldi József Attila Műv. Központ, TÉR - képzés kiállítása

A XIII. kerületi Egyesített Óvodák vezetősége 2016-2018 között szorosan együttműködött a GYIK-Műhely csapatával. A 60 órás Térlátás-, és téri alkotókészséget fejlesztő szakmai továbbképzésünkön a kerületből közel 50 óvópedagógus vett részt 3 év alatt. Az itt látható kiállítás egy első, 20 fős csapat munkáiból került ki - közel 30 féle feladat, technika, módszertan eredménye, amely a kerület szakmai napján került bemutatásra 2017. március 1.-én egy egész napos szakmai rendezvényen. "Az Egyesített Óvoda igazgatója, Molnár Miklósné a szakmai konferenciát megnyitó bevezetőjében arra hívta fel a jelenlévő szakemberek figyelmét, hogy az idei Óvodapedagógiai Napok programjának vezérfonala a kreatív alkotófolyamatok, a művészeti kifejezőkészség fejlesztése és a kreativitás kibontakoztatása köré épül. Az elhangzottaknak megfelelően a továbbiakban Eplényi Anna PhD tájépítész, egyetemi adjunktus, a GYIK Műhely vezetője, dr. Habil. Gyarmathy Éva PhD klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, majd Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadásaival folytatódott a közös munka, amit március 9-ikéig, a kerület tagóvodáiban sorra kerülő workshopok és bemutató foglalkozások követnek."